China: high production capacity

Wanox

No.88 Yinsheng Rd. SIP Suzhou City Jiangsu province PRC
215126 ShengPu Town
Tel: + 86 512 62890760
Fax: +86 512 62890779
Email: info@wanox.cn

Avaliable technologies

Injection molding